Kompassiebijeenkomst zondag 22 april 2018

Stichting Samen Veerkrachtig zet zich speciaal in voor mensen met een arbeidsbeperking en langdurige ziekte.

Maandelijks nodigt de AHN een laagdrempelig initiatief uit, met het doel dat inwoners die zich in een kwetsbare situatie bevinden met elkaar in contact kunnen komen om ervaringen en tips uit te wisselen.